NLP Practitioner – NLP Chính Thống

Phát triển tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược để trở nên tự tin trong mọi việc bạn làm.

Có được tư duy xuất chúng để vượt qua những trở ngại trong công việc và cuộc sống.

Phát triển tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược để trở nên tự tin trong mọi việc bạn làm.

Có được tư duy xuất chúng để vượt qua những trở ngại trong công việc và cuộc sống.

Các khóa học liên quan

Lời từ chuyên gia
** Tất cả các đánh giá của khách hàng được cung cấp bởi người dùng của trang web này không liên kết với chúng tôi. Các quan điểm thể hiện trong bất kỳ tin nhắn nào được đăng bởi người dùng không nhất thiết phản ánh quan điểm của chúng tôi. Một số lời chứng thực có thể yêu cầu kết quả trên trung bình, nhưng chung tôi không hứa rằng bạn sẽ trải nghiệm kết quả tương tự.