Kỹ Năng Đọc Vị Bằng Tâm Lý

Hiện nay các cấp quản lý trong doanh nghiệp là bộ phận đang được quan tâm vì các nhà quản lý là những người giám sát và định hình văn hóa của đội, nhóm và nơi làm việc của họ theo vô số cách nhằm đem lại sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Họ phải đóng cả vai trò hành chính và lãnh đạo đòi hỏi họ phải có một loạt các kỹ năng để có thể đáp ứng được với công việc của mình. Người quản lý cần những kỹ năng gì để quản lý đội ngũ của mình và làm sao để nắm bắt được tâm lý của nhân viên nhằm hỗ trợ và giúp đỡ họ để cùng hoàn thành tốt công việc.

Để trả lời những câu hỏi đó Học Viện New Me đã xây dựng chương trình đào tạo “Kỹ Năng Đọc Vị Bằng Tâm Lý” dành cho cấp quản lý và lãnh đạo. Khóa học sẽ giúp cho Doanh nghiệp nhận thức rõ được vai trò của người quản lý trong Doanh Nghiệp và giúp họ phát triển kỹ năng quản lý và hiểu được tâm lý của nhân viên thông qua các hàng vi hằng ngày trong công việc.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Lãnh đạo và Quản lý Trung và Cao cấp từ 28 – 45 tuổi.
 • Chuyên gia Đào tạo, Chuyên gia Huấn luyện, Khai vấn (Coach).
 • Chuyên gia Nhân sự, Sales
 • Giảng viên các cấp muốn tiếp cận những phương pháp, kỹ năng kỹ thuật giảng dạy hiện đại.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau chương trình này bạn có khả năng

 • Đánh giá đúng tầm quan trọng và ảnh hưởng của kỹ năng đọc vị trong đời sống con người.
 • Hiểu rõ và ứng dụng tốt kỹ năng quan sát trong công việc và cả đời sống cá nhân.
 • Nắm vững kỹ thuật đặt câu hỏi mang tính khơi gợi và đồng hành giúp cá nhân phát triển.
 • Nhận ra Cơ chế Phòng vệ Tâm lý nơi một cá nhân để vượt qua rào cản và giao tiếp tốt.
 • Kết nối nhanh chóng và đồng cảm tốt hơn với các mối quan hệ trong công việc và cuộc sống.

CHUYÊN GIA

 • Đội ngũ Chuyên gia đào tạo được cấp chứng chỉ quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo chuyên sâu về tâm lý con người
 • Học viên sẽ được tham gia vào các hoạt động thực hành thực tế để có thể ap dụng vào công việc của mình một cách hiệu quả
 • Trao đổi và được chia sẻ cùng Chuyên gia trong suốt khóa đào tạo.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 • Thời gian học: 8:30 – 11:30 & 13:00 – 17:30
 • Thời lượng: 01 ngày, 02 buổi (lý thuyết + thực hành)
 • Học phí: 3,000,000 VNĐ