LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI

Transformational Leadership

Bạn cùng với tổ chức, doanh nghiệp của bạn xứng đáng với kết quả tích cực và khả quan hơn, khi bạn ý thức rõ khả năng Lãnh đạo 

TRẮC NGHIỆM KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo chuyển đổi được định nghĩa là một phương pháp lãnh đạo tạo ra sự thay đổi trong cá nhân và hệ thống xã hội.

Ở dạng lý tưởng, nó tạo ra sự thay đổi có giá trị và tích cực ở những người đi theo mô hình này, với mục tiêu cuối cùng là phát triển những người theo sau lãnh đạo trở thành người lãnh đạo.

tìm hiểu thêm tại đây

Nếu được thực hiện nghiêm túc, lãnh đạo chuyển đổi sẽ nâng cao động lực, tinh thần và hiệu suất của những người đi theo sau, thông qua nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm việc kết nối cảm giác của người đi theo sau về bản sắc nhân dạng cùng với bản ngã đối với sứ mệnh và bản sắc tập thể của tổ chức;

đồng thời là tấm gương để truyền cảm hứng cho họ; thách thức những người cấp dưới nắm quyền sở hữu lớn hơn đối với công việc của họ và hiểu được điểm mạnh cũng như điểm yếu của cấp dưới, để người lãnh đạo có thể sắp xếp cấp dưới với các nhiệm vụ nhằm tối ưu hóa hiệu suất của họ….

ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ

Hotline: 0703 664 622

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Lãnh đạo từ 30 – 45 tuổi.
 • Chuyên gia Đào tạo, Chuyên gia Huấn luyện, Khai vấn (Coach).
 • Chuyên gia Nhân sự, Sales

MỤC TIÊU

Sau chương trình này bạn có khả năng

 • Truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên cấp dưới
 • Làm tăng mức độ tự tin của nhóm
 • Kích thích và tạo động lực giúp nhân viên ưu tú trở thành lãnh đạo
 • Tái định hướng chiến lược cho tập thể dựa trên mục đích chung

CHUYÊN GIA

 • Đội ngũ Chuyên gia Huấn luyện được cấp chứng chỉ quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo chuyên sâu về tâm lý con người
 • Học viên sẽ được tham gia vào các hoạt động thực hành thực tế để có thể áp dụng vào công việc của mình một cách hiệu quả
 • Trao đổi và được chia sẻ cùng Chuyên gia trong suốt chuyên đề.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 • Thời gian học: 8:30 – 11:30 & 13:00 – 17:30
 • Thời lượng: 1 ngày, 02 buổi (lý thuyết + thực hành)