Hiển thị tất cả 2 kết quả

37,500,000VNĐ

Phát triển tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược để trở nên tự tin trong mọi việc bạn làm. Có được tư duy xuất chúng để vượt qua những trở ngại trong công việc và cuộc sống.

62,500,000VNĐ

NLP viết tắt của Neuro Linguistic Programming (Lập trình ngôn ngữ tư duy) được khởi nguồn bởi hai nhà khoa học là Richard Bandler và John Grinder.