Triết lý trong Huấn luyện – Khai vấn:

Nền tảng Huấn luyện và Khai vấn được định hướng bắt đầu từ tên gọi:

Học Viện CON NGƯỜI MỚI, tiếng Anh là New Me Institute,

với các nền tảng triết lý sau:

Triết lý về Con người:

Triết lý về Tâm linh:

Triết lý về Nhân sinh:

Triết lý về Tâm lý:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *