Bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất,

nếu bạn cho phép điều đó xảy ra, trước tiên từ trong nội tâm của bạn!

BẤM vào đây để bắt đầu

bạn ĐANG thật sự RẤT MONG MUỐN:

  • Một cuộc sống tự lập: Tự mình “đứng trên đôi chân của mình” một cách vững vàng, mà không cần phải lệ thuộc vào một ai khác, về mọi mặt của cuộc sống;

  • Có khả năng độc lập về cảm xúc và tinh thần;

  • Trở thành người biết cách cư xử hợp lý của một người đã lớn.

  • Chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời của mình, mà không đổ thừa cho người khác hay một cái gì khác, ngoài bản thân mình;

  • Quân bình và hòa hợp trong các Mối quan hệ;

Nhiều người chưa bao giờ đặt vấn đề hay quan tâm về sự Trưởng Thành trong cuộc đời họ, vì đơn giản, chỉ là họ không biết – hay không hề ý thức về đời sống của chính mình;

Họ sống như một cây dại bên đường: được sinh ra, lớn lên và chết đi một cách tự nhiên mà không một dấu ấn nào đặc sắc hay ý nghĩa gì cho cuộc đời mình.

Đó không phải là SỐNG, đó chỉ là TỒN TẠI trong cuộc đời.

TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN nơi một cá nhân chính là sự Trưởng Thành về mọi mặt và giúp cho cá nhân đó hoàn thành Sứ Mạng (Sứ Mệnh) của con người họ!

Khi khám phá và nhận ra được Sứ Mệnh của đời mình, bạn sống quyết liệt hơn, táo bạo hơn, dám bước ra khỏi “vùng an toàn” của bạn, để làm những điều mà trước giờ bạn chưa từng làm, để có được điều mà trước giờ bạn chưa từng có trong đời.

Bạn dám làm chủ cuộc đời mình – theo ý riêng mình, mà không phải lệ thuộc vào một ai khác.

File:Explosion-153710 icon.svg - Wikimedia CommonsHãy bắt đầu bằng việc

Xác định mức độ căng thẳng (Stress) hiện tại,

bằng một bài kiểm tra khoa học đơn giản và chính xác.