Tư duy phản biện – Dành cho nhân viên văn phòng

Phần I: Tổng quan về tư duy phản biện

Phần II: kỹ năng tư duy phản biện

Phần III: ứng dụng tư duy phản biện trong doanh nghiệp

Các khóa học liên quan

Lời từ chuyên gia
** Tất cả các đánh giá của khách hàng được cung cấp bởi người dùng của trang web này không liên kết với chúng tôi. Các quan điểm thể hiện trong bất kỳ tin nhắn nào được đăng bởi người dùng không nhất thiết phản ánh quan điểm của chúng tôi. Một số lời chứng thực có thể yêu cầu kết quả trên trung bình, nhưng chung tôi không hứa rằng bạn sẽ trải nghiệm kết quả tương tự.